Mrtvo more, Jordan, 02. lipnja 2016.

Zamjenica ministra Bušić na ministarskom sastanku Unije za Mediteran „Regionalna suradnja i planiranje“

Zamjenica ministra vanjskih i europskih poslova mr. sc. Zdravka Bušić sudjeluje u Jordanu na ministarskom sastanku Unije za Mediteran pod nazivom „Regionalna suradnja i planiranje”.
Dvadeset godina od pokretanja Barcelonskog procesa i sedam godina nakon osnivanja Unije za Mediteran, svrha je sastanka definirati sljedeće korake na putu prema jačanju regionalne suradnje. 

Deklaracija sa sastanka posebice ističe potrebu da suradnja bude utemeljena na načelima solidarnosti i transparentnosti, partnerstvu zasnovanom na jednakosti i nediskriminaciji, međusobnom povjerenju i punom poštovanju interesa svih partnera.
Visoki politički predstavnici prvi se put sastaju u okviru Unije za Mediteran u svrhu pružanja potpore i promicanja regionalne suradnje i integracije.